Loyens & Loeff: photography new corporate identity

Photography - In the new design photography will play a large role. The photography is based on the concept of 'share' and 'connect'.

Fotografie – In de nieuwe ontwerpen krijgen foto’s een prominente plek. Uitgangspunt voor de fotografie zijn de thema’s ‘share’ en ‘connect’.