DE GROTE OVERSTEEK

‘Aan boord van de laatste oceaanstomer woont een dame wier naam niemand kent. Jaren geleden nam ze hier haar intrek, tussen de gepensioneerden en de joggende nouveau riche, op weg naar haar laatste bestemming.’   Tommy Wieringa

Queen Elisabeth II 2001